მთავარი
კომპანია „ჯეოლენდის“ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე !
კომპანია “ჯეოლენდი” წარმოადგენს გეოგრაფიის, კარტოგრაფიის, გეოდეზიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების წამყვანი სპეციალისტების ჯგუფს, რომელიც 2003 წელს დაარსდა და დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიაა კარტოგრაფიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. "ჯეოლენდი" სხვადასხვა შინაარსისა და დანიშნულების რუკებს გთავაზობთ.
თანამედროვე ეპოქაში რუკა აღარ წარმოადგენს რეალობის მხოლოდ ქაღალდზე დაბეჭდილ გამოსახულებას. სამეცნიერო–ტექნიკურ პროგრესთან ერთად, გეომონაცემთა ბაზის საფუძველზე გაჩნდა ელექტრონული, ვექტორული რუკები, რომლებიც განკუთვნილია, როგორც პოლიგრაფიული ბეჭვდისთვის, აგრეთვე სანავიგაციო სისტემებისა და ინტერაქტიული, Web რუკებისათვის.
კომპანია "ჯეოლენდი" არის მსოფლიო სანავიგაციო მოწყობილობების ლიდერ GARMIN-ის ოფიციალური წამომადგენელი საქართველოში და გთავაზობთ სხვადასხვა სახის სამანქანო და ხელის GPS ნავიგატორებს, საქართველოს საგზაო და ტოპოგრაფიული დეტალური რუკებით.
        თქვენ იმყოფებით კომპანია „ჯეოლენდის“ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე !

კომპანია “ჯეოლენდი” წარმოადგენს გეოგრაფიის, კარტოგრაფიის, გეოდეზიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების წამყვანი სპეციალისტების ჯგუფს, რომელიც 2003 წელს დაარსდა და დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიაა კარტოგრაფიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. "ჯეოლენდი" სხვადასხვა შინაარსისა და დანიშნულების რუკებს გთავაზობთ.თანამედროვე ეპოქაში რუკა აღარ წარმოადგენს რეალობის მხოლოდ ქაღალდზე დაბეჭდილ გამოსახულებას. სამეცნიერო–ტექნიკურ პროგრესთან ერთად, გეომონაცემთა ბაზის საფუძველზე გაჩნდა ელექტრონული, ვექტორული რუკები, რომლებიც განკუთვნილია, როგორც პოლიგრაფიული ბეჭვდისთვის, აგრეთვე სანავიგაციო სისტემებისა და ინტერაქტიული, Web რუკებისათვის.
კომპანია "ჯეოლენდი" არის მსოფლიო სანავიგაციო მოწყობილობების ლიდერ GARMIN-ის ოფიციალური წამომადგენელი საქართველოში და გთავაზობთ სხვადასხვა სახის საავტომობილო და ხელის GPS ნავიგატორებს, საქართველოს საგზაო და ტოპოგრაფიული დეტალური რუკებით.

      
 
უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ განახლებული საქართველოს საგზაო რუკის ინგლისურენოვანი გამოცემა
საქართველოს ყველა ქალაქის 1 : 10 000 ურბანული რუკა უკვე ხელმისაწვდომია, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე