მსოფლიოს 1: 22 000 000 ზოგადგეოგრაფიული რუკა

რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართული

მასშტაბი: 1:22 000 000
სიგრძე: 151 სმ,  სიგანე: 91 სმ,
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერი
ფასი: 75 ლ, ფასი ლამინაციით: 1405 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -  375  ლ, JPG 225 ლ.
მსოფლიოს 1: 22  000 000 ზოგადგეოგრაფიული რუკაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:


1. დასახლებული პუნქტები   

2. ჰიდროგრაფიული ქსელი

3.  დინებები (თბილი და ცივი დინებები)

 4. ტროპიკული ტყეები


tropikuli
tye

5. ზომიერი სარტყლის ტყეები  

6. ჩრდილოეთის ტყეები

7. ხმელთაშუაზღვიური მცენარეულობის ზონა

 8. ნათელი ტყეების (სავანები) ზონა

9. ბალახოვანი საფარის (სტეპის) ზონა  

10. უდაბნო  

11. მთიანეთი  

12. ტუნდრის ზონა

13. პოლარული მიწები  

14. მყინვარები