საქართველოს საგზაო რუკა
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:500 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
ფასი: 10 ლ, ფასი ლამინაციით: 40 ლ (AB)

რუკაზე დეტალურადაა წარმოდგენილი საგზაო ქსელის მთავარი ობიექტები: საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალები და გზატკეცილები, სახელმწიფო მნიშვნელობის გზატკეცილები და სახელმწიფო მნიშვნელობის გრუნტის გზები, შესაბამისი ნუმერაციით, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზატკეცილები.