ქალაქის რუკები

კომპანია "ჯეოლენდი" წარმოგიდგენთ საქართველოს ქალაქების რუკების სერიას, რომელიც მოიცავს ყველა მუნიციპალურ, თვითმმართველ და სახელმწიფოს დაქვემდებარებულ ქალაქების რუკებს. თითოეულ რუკაზე წარმოდგენილია დეტალური საგზაო ქსელი, ქუჩების დასახელებები, რკინიგზა, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობები, შენობის ნომრები და სხვადასხვა დანიშულების წერტილოვანი ობიექტები.

ჩვენი რუკებით ადვილად მოახერხებთ ორიენტირებას  ურბანულ სივრცეში. მასშტაბისა და სიმბოლიზაციის მოქნილი სქემის ჩვენ გავამარტივეთ რუკების კითხვადობა. ქალაქის რუკებზე გარდა სატრანსპორტო ქსელისა, წარმოდგენილია როგორც ინფრასტრუქტურული ობიექტები, ასევე ქალაქის ღირსშესანიშნაობანი. გამომდინარე აქედან, მათი მიზნობრივი ჯგუფი საკმაოდ მრავალრიცხოვანია. ასეთი სახის რუკებით შეუძლიათ ისარგებლონ, როგორც საჯარო დაწესებულებებმა ასევე ტურისტებმა, გიდებმა, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და სხვ.
                                                                      თბილისი      სხვა ქალაქები
                                       
სამოგზაურო რუკები                                                                  

სალაშქრო რუკები                                          

საგზაო რუკები 

კედლის რუკები                                       

პანორამული რუკები

ტოპოგრაფიული რუკები

თემატური რუკები