სხვა ქალაქები
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 112 სმ,  სიგანე: 80 სმ
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერი

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 125 სმ,  სიგანე: 192 სმ
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერი
ფასი: 208 ლ, 
208
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 7 500
სიგრძე: 70 სმ,  სიგანე: 58 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი თხელ ქაღალდზე: 25 ლ, ფასი ლამინაციით: 45 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 125 ლ, JPG ფორმატი -75 ლ
25
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 40 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 15 ლ, ფასი ლამინაციით: 23 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 75 ლ, JPG ფორმატი - 45 ლ
15
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 70 სმ,  სიგანე: 58 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი თხელ ქაღალდზე: 25 ლ, ფასი ლამინაციით: 45 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 125 ლ, JPG ფორმატი - 75 ლ
25
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 70 სმ,  სიგანე: 58 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი თხელ ქაღალდზე: 25 ლ, ფასი ლამინაციით:75 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 125 ლ, JPG ფორმატი - 75 ლ
25
GEL
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 54 სმ,  სიგანე: 59 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 22 ლ, ფასი ლამინაციით: 37 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 110 ლ, JPG ფორმატი - 66 ლ
22
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 29 სმ,  სიგანე: 21 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით: 14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ
11
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  50 სმ,  სიგანე: 45 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 18 ლ, ფასი ლამინაციით: 29 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 90 ლ, JPG ფორმატი - 54 ლ
18
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 29 სმ,  სიგანე: 23 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 12 ლ, ფასი ლამინაციით: 15 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -60 ლ, JPG ფორმატი - 36 ლ
12
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 63 სმ,  სიგანე: 36 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 18 ლ, ფასი ლამინაციით: 29 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -90 ლ, JPG ფორმატი - 54 ლ
18
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 29 სმ,  სიგანე: 42 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 14 ლ, ფასი ლამინაციით: 20 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -70 ლ, JPG ფორმატი - 42 ლ
14
GEL