სხვა ქალაქები
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 49 სმ,  სიგანე: 30 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 15 ლ, ფასი ლამინაციით: 23 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -75 ლ, JPG ფორმატი - 45 ლ
15
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 27 სმ,  სიგანე:  21 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით:  14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ

11
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  53 სმ,  სიგანე:  20  სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 13 ლ, ფასი ლამინაციით:  18 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -65 ლ, JPG ფორმატი - 39 ლ
13
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  23 სმ,  სიგანე:  21  სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით:  13 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ

11
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  28 სმ,  სიგანე:  27  სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 15 ლ, ფასი ლამინაციით:  23 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -75 ლ, JPG ფორმატი - 45 ლ
12
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  67 სმ,  სიგანე:  43  სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 20 ლ, ფასი ლამინაციით:  34 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -100 ლ, JPG ფორმატი - 60 ლ
20
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  50 სმ,  სიგანე:  50  სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 19 ლ, ფასი ლამინაციით:  31 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -75 ლ, JPG ფორმატი - 45 ლ
19
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  35 სმ,  სიგანე: 18 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით:  14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ
11
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე:  29 სმ,  სიგანე: 19 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით:  14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ
11
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 50 სმ,  სიგანე: 110 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 31 ლ, ფასი ლამინაციით: 57 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -155 ლ, JPG ფორმატი - 93 ლ
31
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 31 სმ,  სიგანე: 49 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 15 ლ, ფასი ლამინაციით: 22 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -75 ლ, JPG ფორმატი - 45 ლ
15
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 75 სმ,  სიგანე: 45 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 22 ლ, ფასი ლამინაციით: 39 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -110 ლ, JPG ფორმატი - 66 ლ
22
GEL