სხვა ქალაქები
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 16 სმ,  სიგანე: 34 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით: 14  ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი:  PDF ფორმატი - 55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ
11
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 45 სმ,  სიგანე: 51 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 18 ლ, ფასი ლამინაციით: 29 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 90 ლ, JPG ფორმატი - 54 ლ
14
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 42 სმ,  სიგანე:  27 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 13 ლ, ფასი ლამინაციით:  18 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 65 ლ, JPG ფორმატი - 39 ლ

13
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 41 სმ,  სიგანე: 33 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 14 ლ, ფასი ლამინაციით: 20 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 70 ლ, JPG ფორმატი - 42 ლ

14
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 25 სმ,  სიგანე: 25 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით: 14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ

11
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 26 სმ,  სიგანე: 23 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით: 14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ

11
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 36 სმ,  სიგანე: 36 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 14 ლ, ფასი ლამინაციით: 20 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი 70 ლ, JPG ფორმატი - 42 ლ

14
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 24 სმ,  სიგანე: 24 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 11 ლ, ფასი ლამინაციით: 14 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 55 ლ, JPG ფორმატი - 33 ლ

11
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 70  სმ,  სიგანე: 58 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 25 ლ, ფასი ლამინაციით: 45 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 125 ლ, JPG ფორმატი 75 ლ

25
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 30 სმ,  სიგანე:  27 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 12 ლ, ფასი ლამინაციით:  16 ლ;
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი –60 ლ, JPG ფორმატი - 36 ლ

12
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 50 სმ,  სიგანე: 42 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 17 ლ, ფასი ლამინაციით: 27 ლ;
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 85 ლ, JPG ფორმატი - 51 ლ
17
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 25 სმ,  სიგანე: 18 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 10 ლ, ფასი ლამინაციით: 13 ლ;
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 50 ლ, JPG ფორმატი - 30 ლ

10
GEL