სხვა ქალაქები

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 48 სმ,  სიგანე: 26 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 14 ლ, ფასი ლამინაციით: 20 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 70 ლ, JPG ფორმატი - 42 ლ

14
GEL

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 96 სმ,  სიგანე: 54 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 30 ლ, ფასი ლამინაციით: 54 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 150 ლ, JPG ფორმატი - 90 ლ

30
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 25 სმ,  სიგანე: 34 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 14 ლ, ფასი ლამინაციით:19 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი – 70 ლ, JPG ფორმატი - 42 ლ

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 50 სმ,  სიგანე: 45 სმ
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერი / თხელი ქაღალდი
ფასი პოლიპოსტერზე: 34 ლ, ფასი ლამინაციით: 45 ლ
ფასი თხელ ქაღალდზე: 18 ლ, ფასი ლამინაციით: 28 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 170 ლ, JPG ფორმატი - 102 ლ
34
GEL