ქ. ბათუმის 1 : 10 000 რუკა
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 125 სმ,  სიგანე: 192 სმ
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერი
ფასი: 208 ლ,


ბათუმის 1 : 10 000 რუკაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:


1. დეტალური საგზაო ქსელი, ქუჩების დასახელებები

2. რკინიგზა

3. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობები

4. ქალაქის კვარტლები, ბაღები და პარკები, სპორტული მოედნები, ტბები და წყალსაცავები, სასაფლაო და სხვ. პოლიგონალური არეალები

5. ძირითადი წერტილოვანი ობიექტები: სახელმწიფო შენობა, საავადმყოფო, პოლიცია, სასტუმრო, სკოლა, ეკლესია და სხვ.

Price - 208 GEL