ქ. ქუთაისის 1 : 10 000 რუკა
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 112 სმ,  სიგანე: 80 სმ
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერიქუთაისის 1 : 10 000 რუკაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:


1. დეტალური საგზაო ქსელი, ქუჩების დასახელებები

2. რკინიგზა

3. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და მშენებარე შენობები

4. ქალაქის კვარტლები, ბაღები და პარკები, სპორტული მოედნები, ტბები და წყალსაცავები, სასაფლაო და სხვ. პოლიგონალური არეალები

5. ძირითადი წერტილოვანი ობიექტები: სახელმწიფო შენობა, საავადმყოფო, პოლიცია, სასტუმრო, სკოლა, ეკლესია და სხვ.