მუნიციპალიტეტის რუკები
ენა: ქართ/ინგლ/რუს
მასშტაბი: 1:50 000
სიგრძე: 90 სმ,  სიგანე: 90 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
70
GEL
ენა: ქართ/ინგლ/რუს
მასშტაბი: 1:50 000
სიგრძე: 115 სმ,  სიგანე: 91 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
90
GEL