პანორამული რუკები

კომპანია "ჯეოლენდის" პანორამული რუკები საუკეთესო გრაფიკული დამხმარე საშუალებაა სხვდასხვა ტერიტორიის სივრცული განვითარების სამ განზომილებაში აღსაქმელად. მათ შეიძლება თავისუფლად ვუწოდოთ პერსპექტიული, საერთო ხედის მქონე რუკები, რომლებიც ტრადიციული ტექნიკური კარტოგრაფიული მეთოდებისაგან განსხვავებით უფრო მხატვრულად გამოსახავენ სხვადასხვა ტერიტორიას.

პეიზაჟის სამგანზომილებიანი პერსპექტივით აღქმის საშუალებით ჩვენი პანორამული რუკები გრაფიკულად გაცოცხლებული რეალობის იდენტურია. მათი საშუალებით უამრავი თემის აღბეჭვდაა შესაძლებელი. პანორამები მდიდარია ხატვის ძველი ტრადიციებით, რის გამოც ისინი მულტიპლიკაციური რუკების სერიაში ერთიანდებიან.

როგორც წესი, ასეთ რუკებზე სივრცე ასახულია გარკვეული კუთხით, რომელიც მოცემულ ტერიტორიას საუკეთესოდ ასახავს.

ამჟამად თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ:

1. ძველი თბილისის პანორამული რუკა, როგორც კედლის ასევე დასაკეცი, ბუკლეტის სახით, ფერადი/მონოტონური

2. ბაკურიანის პანორამული რუკა


          სამოგზაურო რუკები                                                                  

სალაშქრო რუკები                                          

საგზაო რუკები 

კედლის რუკები  

ქალაქის რუკები    

ტოპოგრაფიული რუკები                               

თემატური რუკები