თემატური რუკები

თუ თქვენ გაქვთ ბიზნესი ან წარმოადგენთ საჯარო დაწესებულებას და გესაჭიროებათ თქვენ მიერ განსახორციელებელი პროექტის ან უკვე შექმნილი ქსელის ეფექტური და რაციონალური დაგეგმვა და მართვა – ეს კატეგორია სწორედ თქვენთვისაა !!!

ჩვენ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის თემატურ რუკებს, რომლებიც იდეალურად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს. მათი მეშვეობით თქვენ საშუალება გეძლევათ სწორი მენეჯმენტი განახორციელოთ.

კომპანია "ჯეოლენდი" მოგიმზადებთ თქვენთვის საჭირო სვადასხვა შინაარსის თემატურ რუკებს, როგორიცაა: სოციალურ–პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურულ–ისტორიული, ტურისტული, სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი კატასტროფების, გარემოს მდგომარეობის რუკები და უამრავ სხვას. რუკა შესრულდება სახელმწიფოს, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან ქალაქის ფარგლებში.

არჩევანი თქვენზეა !

კონკრეტულ თემაზე ორიენტირება საშუალებას გაძლევთ დეტალურად შეისწავლოთ და გამოსახოთ ობიექტის (ების) პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები. სივრცითი ვარიაციებისა და კონტრასტული სიმბოლიზაცის საშუალებით თქვენ ადვილათ მოახერხებთ რუკასთან ურთიერთობას, რაც კიდევ უფრო დაგეხმარებათ ეფექტურ საქმიანობაში.

მაგ: საქართველოს საბანკო სისტემის, ტექნიკის მაღაზითა ქსელის, ასევე კომპანია "გალფის" ქსელური განვითარების რუკები და აშ.

კონტურული რუკები
                            სამოგზაურო რუკები                                                                  

სალაშქრო რუკები                                          

საგზაო რუკები 

ქალაქის რუკები  

კედლის რუკები

ტოპოგრაფიული რუკები

პანორამული რუკები