ჯეოლენდის ახალი ტოპოგრაფიული რუკები
მასშტაბი: 1 : 100 000
ენა: ქართ/ინგლ/რუს
ზომა: 70x60 სმ
ფურცლების რაოდენობა: 33
ქაღალდი: თხელი (90 გრ – 25 გელ.), ფოტო ქაღალდი: (180 გრ – 35 გელ.)
ბეჭდვის ტიპი:  პლოტერზე ბეჭდვა
ფერი: CMYK
25
GEL

მასშტაბი: 1 : 50 000
ენა: ქართ/ინგლ/რუს
ზომა: 70x60 სმ
ფურცლების რაოდენობა: 100
ქაღალდი: თხელი (90 გრ – 25 გელ.), ფოტო ქაღალდი: (180 გრ – 35 გელ.)
ბეჭდვის ტიპი:  პლოტერზე ბეჭდვა
ფერი: CMYK


25
GEL