საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკები
მასშტაბი: 1 : 50 000, 
ენა: ქართ/ინგ.
ზომა: 85x65 სმ
ქაღალდი: თხელი (90 გრ)
ბეჭდვის ტიპი:  პლოტერზე ბეჭდვა
ფერი: RGB Colour