სამოგზაურო რუკები

კომპანია "ჯეოლენდის" სამოგზაურო რუკების სერია შედგება ოთხი ნაწილისაგან (4 დასაკეცი ბუკლეტი), თითოეულ მათგანზე წარმოდგენილია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი, ინფრასტრუქტურის ობიექტებით, თავისი არქეოლოგიური, ისტორიულ–არქიტექტორული და ბუნების ძეგლებით.

სამოგზაურო რუკების საშუალებით თქვენ შეძლებთ იმოგზაუროთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რუკების მოხერხებული ფორმატი (დასაკეცი ბუკლეტი) საშუალებას მოგცემთ რუკა ატაროთ ჯიბით ან მინი ჩანთით. აღნიშნული რუკებით მოგზაურობისას გირჩევთ გადაადგილდეთ სატრანსპორტო საშუალებებით, რადგან მათზე წარმოდგენილი ინფორმაციის დეტალურობის ხარისხი იდეალურად შეესაბამება გადაადგილების ასეთ სქემას.

 

ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
10
GEL
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
10
GEL
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
10
GEL
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
10
GEL
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური


10
GEL
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური


10
GEL
ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
50
GEL