კედლის რუკები

კომპანია "ჯეოლენდი" მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა თემატკის უმაღლესი ხარისხის საქართველოს, კავკასიისა და მსოფლიოს კედლის რუკების სერიას.

საქართველოს კედლის რუკების სერია საკმაოდ მრავალფეროვანია, თქვენ არ ხართ შეზღუდული მასშტაბის არჩევანში, შეგიძლიათ შეიძინოთ 1:500 000, 1:350 000, 1:300 000, 1:200 000 მასშტაბის საქართველოს ადმინისტრაციული რუკები, როგორც რეგიონების, ასევე მუნიციპალიტეტების მიხედვით. საქართველოს ფიზიკური და ზოგადგეოგრაფიული რუკები და ასევე ექსკლუზიურად, მხოლოდ "ჯეოლენდის" პროდუქციის მომხმარებლებისათვის, National Geographic - ის დიზაინით შექმნილი საქართველოს ადმინსტრაციული რუკა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მასშტაბში.

თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ შეიძინოთ, როგორც კავკასიის ადმინისტრაციული და პოლიტიკურ–ადმინისტრაციული მოწყობის რუკები, ასევე მსოფლიოს, ევროპისა და აზიის პოლიტიკური მოწყობის რუკები.

 


   


                                                                        
სამოგზაურო რუკები                                                                  

სალაშქრო რუკები                                          

საგზაო რუკები 

ქალაქის რუკები                                       

პანორამული რუკები

ტოპოგრაფიული რუკები

თემატური რუკები