კავკასია

 

 

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:870 000 
სიგრძე: 114 სმ,  სიგანე: 91 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
ფასი: 90 ლარი


ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:1 000 000 
სიგრძე: 100 სმ,  სიგანე: 80 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
ფასი: 70 ლარი
90
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:870 000 
სიგრძე: 114 სმ,  სიგანე: 91 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
ფასი: 90 ლარი


ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:1 000 000 
სიგრძე: 100 სმ,  სიგანე: 80 სმ
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერი
ფასი: 70 ლარი

90
GEL