მსოფლიო
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართული

მასშტაბი: 1:22 000 000
სიგრძე: 157 სმ,  სიგანე: 91 სმ,
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


120
GEL
ენა: ქართული
მასშტაბი: 1:22 000 000
სიგრძე: 157 სმ,  სიგანე: 91 სმ,
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


120
GEL