საქართველო
ენა: ქართული
მასშტაბი:1:500 000
სიგრძე: 113სმ.  სიგანე: 60 სმ.
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


60
GEL
ენა: ქართული/ინგლისური
სიგრძე: 97 სმ,  სიგანე: 65 სმ
ქაღალდის ტიპი:  ფოტო ქაღალდი
60
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:500 000
სიგრძე: 113 სმ,  სიგანე: 60 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი

60
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:500 000
სიგრძე: 113 სმ,  სიგანე: 60 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


60
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:500 000
სიგრძე: 113 სმ.  სიგანე: 60 სმ.
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


60
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:300 000
სიგრძე: 160 სმ. სიგანე: 85 სმ.
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი120
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:350 000
სიგრძე: 185 სმ,  სიგანე: 100 სმ,
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
160
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:350 000
სიგრძე: 185 სმ,  სიგანე: 100 სმ,
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


160
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:300 000
სიგრძე: 160 სმ,  სიგანე: 85 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი

120
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:300 000
სიგრძე: 185 სმ,  სიგანე: 100 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი

160
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:300 000
სიგრძე: 160 სმ,  სიგანე: 85 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


120
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 271 სმ,  სიგანე: 146 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი