საქართველო
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 280 სმ. სიგანე: 150 სმ.
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი


300
GEL
ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:200 000
სიგრძე: 271 სმ,  სიგანე: 146 სმ
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი