საქართველოს ტოპოგრაფიული GPS რუკა
საქართველოს ტოპოგრაფიული GPS რუკა


საქართველოს დეტალური 3D რუკა: საგზაო ქსელი, საქართველოს ყველა ქალაქის ქუჩა, შენობის ნომერი/ტიპი, საინტერესო ობიექტები (POI),  სამისამართო სისტემა, მარშრუტიზაცია და იზოხაზები, 20 მეტრიანი კვეთით

ფასი:  320 ლ,  ფასი დღგ–ის გარეშე: 271,19 ლ
Price - 320 GEL