მომსახურება
    კომპანია "ჯეოლენდი" გთავაზობთ სხვადასხვა სახის თანამედროვე GIS პროგრამებზე და მაღალი წარმადობის ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ კარტოგრაფიულ მომსახურებას

1. GIS მონაცემთა ბაზების, ვექტორული ფენების შექმნა კონკრეტული საქმიანობისათვის

2. რასტრული რუკებისა და ორთოფოტოების ფართო არჩევანი

3. ვექტორიზაცია

4. გეორეფერენსირება

5. ბიზნესი/მაპინგი

6. Web რუკები – ბიზნესის სივრცითი მართვის სისტემები