ბიზნეს რუკების შედგენა

თუ თქვენ გაქვთ ბიზნესი ან წარმოადგენთ საჯარო დაწესებულებას და გესაჭიროებათ თქვენს მიერ განსახორციელებელი პროექტის ან უკვე შექმნილი ქსელის ეფექტური და რაციონალური დაგეგმვა, მართვა – ეს კატეგორია თქვენთვისაა !!! ...

ჩვენ ვშლით თქვენს საქმიანობას სივცეში, ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ თვალი ადევნოთ თქვენი ბიზნესის დინამიურ განვითარებას, რასაც ვერ მოახერხებთ სტანდარტული ცხრილებისა და დიაგრამების მეშვეობით. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ თქვენს რუკას დავტვირთავთ ცხრილებით, დიაგრამებით, ტექსტური და საილუსტრაციო მასალით. ჩვენს არქივში ბევრი ასეთი რუკა ინახება, მაგ: საქართველოს საბანკო სისტემის, ტექნიკის მაღაზითა ქსელის, კომპანია "გალფის" ქსელური განვითარების რუკები და უამრავი სხვა. მათი მეშვეობით თქვენი ბიზნესის მენეჯმენტის განხორცილება გაცილებით მოქნილი და საინტერესო გახდება.

არჩევნი თქვენზეა !

კომპანია "ჯეოლენდი" მოგიმზადებთ თქვენთვის საჭირო სვადასხვა თემატიკის და დანიშნულების რუკებს: სახელმწიფოს, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან ქალაქის ფარგლებში.

კონკრეტულ თემაზე ორიენტირება საშუალებას მოგცემთ დეტალურად შეისწავლოთ და გამოსახოთ ობიექტის (ების) პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები. სივრცითი ვარიაციებისა და კონტრასტული სიმბოლიზაციის საშუალებით თქვენ ადვილათ მოახერხებთ რუკასთან ურთიერთობას, რაც კიდევ უფრო დაგეხმარებათ ეფექტურ საქმიანობაში.

კომპანია "გალფის" ქსელური განვითარების რუკა

 ტექნიკის მაღაზითა ქსელის რუკა

საქართველოს საბანკო სისტემის რუკა