რასტრული რუკები/ ორთოფოტოები

   კომპანია ჯეოლენდი გთავაზობთ 100 000, 50 000, 25 000 და  10 000 მასშტაბის რასტრულ, რეფერენსირებულ საბჭოთა ტოპოგრაფიულ რუკებს  ECW ფორმატში.100 000
  საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკის ფრაგმენტი
50 000  საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკის ფრაგმენტი
 
 

25 000 საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკის ფრაგმენტი
 
თბილისის 10 000 საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკის ფრაგმენტი
აგრეთვე ჩვენს მიერ შექმნილ 50 000 მასშტაბის რეფერენსირებულ ახალ ტოპოგრაფიულ რუკებს ECW ფორმატში.

 

 ჯეოლენდის ახალი 50 000 ტოპოგრაფიული რუკის ფრაგმენტი
 
გარდა ტოპოგრაფიული რუკებისა ჩვენ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის რეფერენსირებულ ორთო ფოტოებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. რასტრული ფენების ღირებულება იანგარიშება კვ.კმ–ში და შეადგენს: