კავკასიის ზოგადგეოგარფიული რუკა ქართ. (84×110) ფოტო ქაღალდი

100.00 

  • მასშტაბი – 1 : 10 000 000
  • რუკის ზომა – 84 x 110
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი
Compare