საქართველოს მუნიციპალური რუკა 1:500 000 ქართ. (60×113) ფოტო ქაღალდი

60.00 

  • მასშტაბი – 1 : 500 000
  • რუკის ზომა – 60 x 113
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი

შენიშვნა – რუკას თან ახლავს ცხრილი მუნიციპალიტეტების შესახებ

Compare