საქართველოს ფიზიკური რუკა 1:300 000 ქართ. (100×188 სმ) ჩვეულებრივი ქაღალდი

80.00 

  • მასშტაბი – 1: 300 000
  • რუკის ზომა – 100 x 188 სმ
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ჩვეულებრივი ქაღალდი

შენიშვნა – რუკა შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციული რუკის ჩანართს

Compare