საქართველოს ფიზიკური რუკა 1:300 000 ქართ. (100×188) ფოტო ქაღალდი

160.00 

  • მასშტაბი – 1: 300 000
  • რუკის ზომა – 100 x 188
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი

შენიშვნა – რუკა შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციული რუკის ჩანართს

Compare