ჩვენ შესახებ

Კომპანია ჯეოლენდი დაფუძნდა 2003 წელს. Შექმნის დღიდან მთავარი მიზანი იყო პროდუქციის შექმნა თანამედროვე GIS ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით და სანავიგაციო GPS მოწყობილობების დისტრიბუცია.

ჯეოლენდი ეწევა ისეთ საქმიანობას, როგორიცაა : გეო მონაცემების შექმნა, დამუშავება, გავრცელება, სივრცითი დაგეგმარების და ვიზუალიზაციის ამოცანების გადაწყვეტა.

Ასევე, კომპანიას ყავს ძლიერი და გამოცდილილი გეოდეზიური ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია ყველა სახის გეოდეზიური საქმიანობის გაწევა.

Დღესდღეობით კომპანია წარმოადგენს ლიდერს ამ მიმართულებებით.