ჩვენ შესახებ

Კომპანია ”ჯეოლენდი” დაფუძნდა 2003 წელს. შექმნის დღიდან მთავარი მიზანია პროდუქციის დამუშავება თანამედროვე GIS ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით და სანავიგაციო GPS მოწყობილობების დისტრიბუცია.

ჯეოლენდი ეწევა ისეთ საქმიანობებს, როგორებიცაა: გეო-მონაცემების შექმნა, დამუშავება, გავრცელება, სივრცითი დაგეგმარების და ვიზუალიზაციის ამოცანების გადაწყვეტა.

Ასევე, კომპანიას ჰყავს ძლიერი და გამოცდილი გეოდეზიური ჯგუფი, რომელსაც ამ სფეროში ყველა სახის საქმიანობის გაწევა შეუძლია.

Დღესდღეობით კომპანია ლიდერია ამ მიმართულებით.