საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა (მუნიციპალიტეტების მიხედვით) 1:500 000 ქართ. (60×113 სმ) ფოტო ქაღალდი

65.00 

  • მასშტაბი – 1 : 500 000
  • რუკის ზომა – 60 x 113 სმ
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი

შენიშვნა – რუკას თან ახლავს ცხრილი მუნიციპალიტეტების შესახებ

შედარება