საქართველოს ზოგადგეოგრაფიული რუკა 1:300 000 ქართ. (100×188 სმ) ფოტო ქაღალდი

185.00 

  • მასშტაბი – 1: 300 000
  • რუკის ზომა – 100 x 188 სმ
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი

შენიშვნა – რუკას თან ახლავს დასახლებულ პუნქტებს შორის მანძილის ცხრილი

შედარება