კავკასიის ზოგადგეოგარფიული რუკა 1:1 000 000 ქართ. (84×110) ფოტო ქაღალდი

85.00 

  • მასშტაბი – 1 : 1 000 000
  • რუკის ზომა – 84 x 110
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი

არ არის მარაგში

შედარება