საქართველოს ზოგადგეოგრაფიული რუკა 1:200 000 ქართ. (150×285 სმ) ფოტო ქაღალდი

425.00 

  • მასშტაბი – 1: 200 000
  • რუკის ზომა – 150 x 285 სმ
  • ენა – ქართული
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი

შენიშვნა – რუკას თან ახლავს ცხრილი დასახლებების შესახებ

შედარება