ტოპო რუკა 1:100 000

50.00 100.00 

  • ინდექსი – 13
  • მასშტაბი – 1 : 100 000
  • რუკის ზომა – 60×70 სმ
  • ენა– ქართული/ინგლისური

შენიშვნა – ეს არის ერთ-ერთი რუკის ნიმუში, საქართველოს 34ც 1:100 000 – იანი მასშტაბის ინდექსური რუკებიდან.

გასუფთავება
შედარება