ტოპო რუკა 1:50 000

50.00 100.00 

  • ინდექსი – 13-d
  • მასშტაბი – 1 : 50 000
  • რუკის ზომა – 60×70 სმ
  • ენა– ქართული/ინგლისური

    შენიშვნა – ეს არის ერთ-ერთი რუკის ნიმუში, საქართველოს 100ც 1:50 000 – იანი მასშტაბის ინდექსური რუკებიდან.

გასუფთავება
შედარება