საფეხმავლო რუკები 1:50 000

15.00 

  • მასშტაბი – 1:50 000
  • ენა – ინგლისური
შედარება