საქართველოს ფიზიკური რუკა 1:300 000 ინგ. (100×188 სმ) ფოტო ქაღალდი

185.00 

  • მასშტაბი – 1: 300 000
  • რუკის ზომა – 100 x 188 სმ
  • ენა – ინგლისური
  • ბეჭდვა – ფოტო ქაღალდი
შენიშვნა – რუკას თან ახლავს დასახლებულ პუნქტებს შორის მანძილის ცხრილი
შედარება