თბილისის ინდექსური რუკა 1:5000

80.00 130.00 

  • ინდექსი– 14-b
  • მასშტაბი 1 : 5000
  • რუკის ზომა – 60×90 სმ
  • ენა – ქართული/ინგლისური

შენიშვნა – ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში 51 ცალი 1:5000-იანი მასშტაბის თბილისის ინდექსური რუკებიდან.

შედარება