ტოპო რუკა 1:25 000

50.00 100.00 

  • ინდექსი – 13-d-1
  • მასშტაბი – 1 : 25 000
  • რუკის ზომა – 60×70 სმ
  • ენა– ქართული/ინგლისური

შენიშვნა – ეს არის ერთ-ერთი რუკის ნიმუში, საქართველოს 349 ც 1:25 000 – იანი მასშტაბის ინდექსური რუკებიდან.

შედარება