საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა (მუნიციპალიტეტების მიხედვით) 1:1 000 000 ინგ. (60×42 სმ) ჩვეულებრივი ქაღალდი

  • მასშტაბი – 1: 1 000 000
  • რუკის ზომა – 60 x 42 სმ
  • ენა – ინგლისური
  • ბეჭდვა – ჩვეულებრივი ქაღალდი

შენიშვნა – რუკას თან ახლავს ცხრილი მუნიციპალიტეტების შესახებ

შედარება