ჩვენ შესახებ

2003 წლიდან ჯეოლენდი ერთ-ერთი მოწინავე კომპანიაა კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის სფეროებში.

ჯეოლენდის მისიაა შექმნას მაღალი ხარისხის პროდუქტი უახლეს GIS ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით და შექმნას ეფექტური სადისტრიბუციო ქსელი გარმინის ბრენდის ნავიგაციური მოწყობილობებისა და სმარტ საათებისათვის.

ჯეოლენდი Garmin-ის ბრენდის ერთადერთი ავტორიზებული დილერია საქართველოში.

ჯეოლენდი ასევე პარტნიორობს კომპანიებთან: Lonely Planet და Nova Rico.

კომპანიის აქტივობებია: გეომონაცემების შექმნა, დამუშავება, გავრცელება, სივრცითი დაგეგმარება და ვიზუალური ამოცანების გადაწყვეტა.